VÍME AKTUÁLNĚ!

Nové relaxační vaky pro stacionář

V květnu proběhl v Jeseníku v evangelickém kostele benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnovaný pro Denní stacionář Šimon. Za vybranou částku (7.000,- Kč) jsme nyní během letních prázdnin mohli pořídit pro naše uživatele nové relaxační vaky. Vaky si uživatelé užijí při odpočinku a relaxaci.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli

Marta Nosková, vedoucí Denního stacionáře Šimon

IMG_0250

Pomoc mladých z Bílé Vody

Již v ranních hodinách k nám 3. srpna přijela do DPS sv. Františka v Javorníku parta mladých lidí z Terapeutické komunity Fénix Bílá Voda, aby věnovali svůj čas a energii na pomoc druhým. Sedm z nich se ujalo našich seniorů na vozíku a vzali je na projížďku po městě a k zámku Jánský Vrch. Ostatní bojovali s plevelem na naší rozsáhlé zahradě a ve spárech dlažby chodníků. V odpoledních hodinách nasedli na kola a odjeli směr Bílá Voda.

Děkujeme moc za vaši vynaloženou námahu a dobrou náladu.

Bc. Marie Losmanová, sociální pracovnice

Pomoc mladých z Bílé Vody

Společné posezení u krbu

V odpoledních hodinách jsme se sešli v naší pergole v Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Dali si kávu, výbornou hrníčkovou buchtu s borůvkami a povídali si. Poté jsme roztopili krb a podruhé si ugrilovali klobásky a špekáčky. Pánové i některé dámy je zapili dobrým pivem. V příjemné atmosféře jsme pojedli, popili a užívali si pokojného letního podvečera.

Bc. Marie Losmanová, sociální pracovnice

Společné posezení u krbu

Výroční zpráva 2015

Dovolujeme si Vám opět po roce předkložit výroční zprávu Charity Javorník za rok 2015. Dočtete se v ní o konkrétních aktivitách našich služeb v uplynulém roce. Děkujeme všem, kteří se na této činnosti podíleli - zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a příznivcům.

Výroční zpráva 2015

Plníme přání seniorům

Program Plníme přání seniorům pomáhá naplnit sny lidem, kteří ani přes vyšší věk a případná omezení, jež stáří přináší, neztratili odvahu, chuť žít a trávit svůj volný čas aktivně.

Také senioři z našich domovů pokojného stáří měli svá přání a uspěli. Byli vybráni mezi 30 finálových přání. Pokud je Vám jejich sen blízký, prosíme, podpořte jej. Firma Sodexo ke každému vkladu automaticky vloží stejnou částku a příspěvek tak bude dvojnásobný.

DPS sv. Hedviky ve Vidnavě - Zahrada provoněná uzeným

DPS sv. Františka v Javorníku - Zahrada s atmosférou

Na koupališti ve Velké Kraši

Na koupališti ve Velké Kraši

Tropické dny v půlce září nejsou pro naši oblast typické a naši klienti se proto snaží, aby je přečkali co nejlépe. Část klientů zvolila zcela odpočinkový režim a zůstali většinu dne na pokojích, protože jim prudké sluníčko nedělá dobře na oči a horko je značně vyčerpává, jiní trávili tyto horké dny na dvoře našeho domova ve stínu, kryti velkým slunečníkem. Někteří zatoužili se v parném dni vykoupat.

 

U Urbanů v Račím Údolí

U Urbanů v Račím Údolí

Ve čtvrtek 8. srpna jsme s našimi klienty z DPS sv. Hedviky navštívili hospodářství pana Urbana, syna naší klientky. Hospodářství se nachází v Račím Údolí u Javorníka. Uvítali nás manželé Urbanovi se synem a usadili jsme se na krytém zápraží domu, pěkně ve stínu dřevěného přístřešku a množství rozkvetlých fuchsií. Při kávě a domácí bábovce jsme si pěkně popovídali.

Turnaj v kuželkách

Turnaj v kuželkách

Pěkného počasí na závěr léta jsme využili k uspořádání sportovního klání mezi klienty našich domovů - DPS sv. Hedviky, CHD sv. Anežky a DPS sv. Františka. Již třetí ročník turnaje v kuželkách jsme uspořádali na zahradě DPS sv. Hedviky ve Vidnavě.

Přespávání ve stacionáři

Jak už se stalo zvykem,  25. srpna proběhlo ve stacionáři přespávání. Uživatelé se moc těšili a již několik dní předem si o ničem jiném ani nepovídali.

Výlet na farmu v Nové Červené Vodě

Ve středu 24. 8. se vydali uživatelé z Denního stacionáře Šimon na výlet na farmu do Nové Červené Vody, na které bydlí naše pracovnice Lenka. Cesta sem netrvala dlouho, proto mohli účastníci výletu vyjet autem až po svačině.

 

Září 

 

Jídelníček

 
 

Sídlo ředitelství Charity Javorník je od září přestěhováno do Jeseníku.

 

Veškerou korespondenci nyní posílejte na adresu:

 

CHARITA JAVORNÍK
Zámecké nám. 2
790 01 JESENÍK

 

V souvislosti s těmito změnami došlo také ke změně telefonních čísel:

 

  • ředitelka - 584 440 101
  • zástupkyně ředitelky - 584 440 217
  • účtárna - 584 440 102

nová adresa Charity Javorník

 
 

ZAREGISTRUJTE SE A BUDEME VÁM PRAVIDELNĚ ZASÍLAT NOVINKY Z NAŠÍ CHARITY